سردوش پرفشار

آیا سردوش پرفشار و کاهنده وجود دارد؟

سوالی که ممکن است برای هرکسی پیش آمده باشد .

اگر درمورد این موضوع کنجکاو هستید با ادامه مقاله همراه ما باشید

سردوش چیست؟

سردوش حمام قطعه ای است که به دوش متصل می شود. در واقع علم دوش آب را به سردوش هدایت کرده .

معمولا این دو قطعه همراه با هم عرضه می شوند اما مواردی نیز وجود دارد که دوش سالم است اما سردوش به علت خرابی نیاز به تعویض دارد.

سردوش ها دارای انوع مختلفی هستند

  • سردوش پرفشار
  • سردوش کاهنده
  • سردوش پرفشار و کاهنده

و ….

سردوش پرفشار

سردوش پرفشار از چه مکانیزمی برای پرفشار کردن آب استفاده میکند؟

ترکیب هوا با آب در سردوش های پرفشار تنها با استفاده از یک دوش به همراه کاهنده چند روزنه ای می توانیم کاهش ۳۰ تا ۷۰ درصدی مصرف آب در نقاط کم فشار را جبران کرده

با ایجاد خلا هوا را از چند مجرا به داخل سردوشی وارد کنیم و با مخلوط آب و هوا موجب فشار مناسب از سردوشی برای استفاده بهینه در منازل شویم.

سردوش های کاهنده چطور کار میکنند؟

مصرف دوشهاي متداول که بدون به کارگيري هر نوع کاهنده اي مي باشند، در حدود 18 ليتر در دقيقه است.

منظور کاهش مصرف، سر دوش هاي جديد با هدف جايگزيني سردوش هاي قديمي و کاهش مصرف توليد شدند.

در طراحي سر دوشي هاي کم مصرف، با مجهز بودن به سیستم Air Turbo و به کار گيري تکنولوژي مخلوط نمودن آب و هوا ، دبي جريان به 10 ليتر در دقيقه کاهش يافته است.

استفاده از اين نوع سر دوشي منجر به 50 درصد صرفه جويي در مصرف آب خواهد شد.

آیا سردوش پرفشار و کاهنده وجود دارد؟

پاسخ بله هست

با استفاده از سردوشی پرفشار کم مصرف مخلوط با هوا با کاهنده چند روزنه ای می توان حداکثر استفاده را از این وسیله برای نقاطی که دارای آب با فشار کم است برد.

به طوری که با ایجاد خلا هوا از چند مجرا به داخل سردوشی و مخلوط آب و هوا با فشار زیاد موجب فشار آب بالاو مصرف آب کمتر شد.